Danh mục sản phẩm

 Nếu như các bạn cần làm nhạc beat, thì midi controller là thiết bị không thể thiếu. Vậy nó giúp ít gì được cho chúng ta, mà lại là thiết bị quan trọng vậy.